Innehåll:

Hur mycket väggavstånd behövs det vid läggningen?

Håll 12 – 15 mm avstånd till alla fasta delar (vägg, elementrör o.s.v.).

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp