Innehåll:

Hur mycket väggavstånd behövs det vid läggningen?

Håll 12 – 15 mm avstånd till alla fasta delar (vägg, elementrör o.s.v.).

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept