Innehåll:

Väggavstånd

Laminat är ett trämaterial, vars volym ökar under inverkan av fukt (svällning) eller minskar i torr miljö (krympning). Därför är det viktigt att man ger laminatgolvet utrymme att röra sig, för att undvika senare skador p.g.a. svällning. Möjliga skador: öppna fogar, vågbildning, sammanpressning invid fogar med mönsterskador, resning av golvet. Avståndet mellan laminat och vägg bör vara ca 12 mm och fixeras vid läggningen med kilar.

« tillbaka till översikten


upp