Innehåll:

Väggavstånd

Laminat är ett trämaterial, vars volym ökar under inverkan av fukt (svällning) eller minskar i torr miljö (krympning). Därför är det viktigt att man ger laminatgolvet utrymme att röra sig, för att undvika senare skador p.g.a. svällning. Möjliga skador: öppna fogar, vågbildning, sammanpressning invid fogar med mönsterskador, resning av golvet. Avståndet mellan laminat och vägg bör vara ca 12 mm och fixeras vid läggningen med kilar.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept