Innehåll:

Vad måste jag tänka på när det gäller väggavståndet?

Avståndet mellan det lagda laminatgolvet och väggen är en av viktigaste sakerna som man måste tänka på vid laminatläggning. Avståndet bör vara mellan 12 och 15 mm. Laminat är ett trämaterial, vars volym ökar under inverkan av fukt (svällning) eller minskar i torr miljö (krympning). Därför är det viktigt att man ger laminatgolvet utrymme att röra sig, för att undvika senare skador p.g.a. svällning.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept