Innehåll:

Utsläppsklass

Kod för utsläppsklasser. Dessa kännetecknar trämaterialen beroende på mängden formaldehydavspjälkning. Man skiljer mellan klasserna E1 och E2, varvid klass E1 är den med den lägsta skadeämnesavgivningen (betraktas som "skadeämnesfri") och som krävs i lagstiftningen för inomhustillämpning. Avgörande för klassificeringen är provningsrummet. Formaldehydhalten i luften mäts i ppm (parts per million). Den tillåtna rumsbelastningen får inte överskrida ett värde på 0,1 ppm. Alla Krono Original laminat uppfyller klass E1.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept