Innehåll:

Utsläppsklass

Kod för utsläppsklasser. Dessa kännetecknar trämaterialen beroende på mängden formaldehydavspjälkning. Man skiljer mellan klasserna E1 och E2, varvid klass E1 är den med den lägsta skadeämnesavgivningen (betraktas som "skadeämnesfri") och som krävs i lagstiftningen för inomhustillämpning. Avgörande för klassificeringen är provningsrummet. Formaldehydhalten i luften mäts i ppm (parts per million). Den tillåtna rumsbelastningen får inte överskrida ett värde på 0,1 ppm. Alla Krono Original laminat uppfyller klass E1.

« tillbaka till översikten


upp