Innehåll:

Vi har valt en isolering som redan är försedd med en aluminiumfolie som ångspärr. Skall vi lägga silverskiktet på isoleringen uppåt eller nedåt?

Lägg den belagda sidan uppåt så att skarvarna enkelt kan limmas med aluminiumtejp, och så att du undviker att repa aluminium-/PET-skiktet.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept