Innehåll:

Trämaterial

Ett samlingsbegrepp för produkter som uppstår genom sönderdelning av trä till spån eller fibrer med efterföljande sammanfogning (oftast pressning) med tillsättande av lim/hartser. Trämaterial är t.ex. spånskivor, MDF-skivor (mediumdensitetsfiber), HDF-skivor (högdensitetsfiber), plywood, OSB.

« tillbaka till översikten


upp