Innehåll:

Hur stor är andelen trä i laminatgolv?

Laminat från Logoclic består till ca 95% av trämaterial. Trämaterial är ett samlingsbegrepp för olika produkter som uppstår genom sönderdelning av trä till spån eller fibrer med efterföljande sammanfogning (oftast pressning) med tillsättande av lim/hartser. Trämaterial är t.ex. spånskivor, MDF-skivor (mediumdensitetsfiber), HDF-skivor (högdensitetsfiber), plywood, OSB.

 

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept