Innehåll:

Hur stor är andelen trä i laminatgolv?

Laminat från Logoclic består till ca 95% av trämaterial. Trämaterial är ett samlingsbegrepp för olika produkter som uppstår genom sönderdelning av trä till spån eller fibrer med efterföljande sammanfogning (oftast pressning) med tillsättande av lim/hartser. Trämaterial är t.ex. spånskivor, MDF-skivor (mediumdensitetsfiber), HDF-skivor (högdensitetsfiber), plywood, OSB.

 

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp