Innehåll:

Täckskikt

Det översta dekorativa hårda, motståndskraftiga skiktet, som är det som syns när golvet är lagt. Täckskiktet består av impregnerade papper eller en tryckt lackyta, som kan tillverkas med olika metoder:

  • Högtryckslaminat (>HPL) enligt EN 438-1
  • Kontinuierligt pressat laminat (>CPL)
  • Direktpressning på bärarmaterialet (>DPL)
  • Direkttryck
  • Digitaltryck

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept