Innehåll:

Täckskikt

Det översta dekorativa hårda, motståndskraftiga skiktet, som är det som syns när golvet är lagt. Täckskiktet består av impregnerade papper eller en tryckt lackyta, som kan tillverkas med olika metoder:

  • Högtryckslaminat (>HPL) enligt EN 438-1
  • Kontinuierligt pressat laminat (>CPL)
  • Direktpressning på bärarmaterialet (>DPL)
  • Direkttryck
  • Digitaltryck

« tillbaka till översikten


upp