Innehåll:

Hur mycket skadliga ämnen finns det i laminat?

Det lösningsmedel/formaldehyd som konstaterats i laminat har uppmätts i så ringa mängd att laminat klassificeras som lågförorenande resp. skadeämnesfritt enligt E1.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp