Innehåll:

DPL (direct pressed laminate)

DPL-golvet är den mest spridda typen av laminatgolv och finns i användarklasserna 31, 32 och 33. DPL-golv är uppbyggda enligt följande: overlay, mönsterpapper, bärarplatta samt motskikt. Vid tillverkningen pressas dessa fyra laminatgolvkomponenter ihop under tryck till utgångsplattor och efter en avkylningsfas leds de vidare till profileringen. Här kapas plattorna till önskade plankmått samt profileras. DPL-golv tillverkas med klicksystemen 1clic2go och TwinClic.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept