Innehåll:

Skadliga ämnen

Det lösningsmedel/formaldehyd som konstaterats i laminat har uppmätts i så ringa mängd att laminat klassificeras som lågförorenande resp. skadeämnesfritt enligt E1.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept