Innehåll:

Skadliga ämnen

Det lösningsmedel/formaldehyd som konstaterats i laminat har uppmätts i så ringa mängd att laminat klassificeras som lågförorenande resp. skadeämnesfritt enligt E1.

« tillbaka till översikten


upp