Innehåll:

Jämnhet hos underlaget

Underlag med skillnader i ytan på mer än 3 mm per löpmeter måste slipas resp. spacklas (enligt DIN 18202). Jämnheten hos underlaget bestäms enklast med en riktskiva resp. ett långt vattenpass. Dessutom måste alla stenar, putsrester etc. avlägsnas.

« tillbaka till översikten


upp