Innehåll:

Jämnhet hos underlaget

Underlag med skillnader i ytan på mer än 3 mm per löpmeter måste slipas resp. spacklas (enligt DIN 18202). Jämnheten hos underlaget bestäms enklast med en riktskiva resp. ett långt vattenpass. Dessutom måste alla stenar, putsrester etc. avlägsnas.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept