Innehåll:

Vilka isoleringsunderlag skall jag använda vid golvvärme?

I princip passar vissa av våra isoleringsunderlag för läggning på golvvärme. Emellertid bör hela värmegenomgångsmotståndet inte överskrida max. 0,15m²K/W. Laminat upp till 8 mm bidrar 0,7 m²K/W till detta.

De enskilda värdena för isoleringsunderlagen framgår av etiketterna på förpackningarna.

T.ex.
Laminatgolv 8 mm: 0,07 m²K/W
Underlag Pro Acoustic+: 0,01 m²K/W
Summa: 0,08 m²K/W  

Passar alltså.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp