Innehåll:

Vilka isoleringsunderlag skall jag använda vid golvvärme?

I princip passar vissa av våra isoleringsunderlag för läggning på golvvärme. Emellertid bör hela värmegenomgångsmotståndet inte överskrida max. 0,15m²K/W. Laminat upp till 8 mm bidrar 0,7 m²K/W till detta.

De enskilda värdena för isoleringsunderlagen framgår av etiketterna på förpackningarna.

T.ex.
Laminatgolv 8 mm: 0,07 m²K/W
Underlag Pro Acoustic+: 0,01 m²K/W
Summa: 0,08 m²K/W  

Passar alltså.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept