Innehåll:

Vi planterade ett träd för varje sålt paket i Logoclic-utgåvan

Projektet

Vår Logoclic-skog återfinns runt hela Schleswig-Holstein. I samarbete med delstatens skogsstyrelse och stiftelsen "Unternehmen Wald" sökte vi upp ytor för nyplantering och för omvandling av monokulturer till blandbestånd. Dessa berikas med bok, ek, alm, douglasgran och andra träslag för främjande av den biologiska mångfalden och stabiliteten.

Med den nya skoggenerationen av lokalanpassade träslag skapar Logoclic nya, stabila och artrika skogar som kan erbjuda växter och djur en mångfasetterad livsmiljö. Varje månad kan man följa tillväxen för Logoclic-skogen på våra affischer, och dessutom vinna något!

Logoclic-laminatgolv är produkter med en innovativ teknologi, som till 95% består av det förnybara råmaterialet trä. De tillverkas med högsta kvalitetsstandarder, förses med aktuella mönstertrender och ytbehandlas på ett sätt som främjar ett sunt boendeklimat. De ger med andra ord en unik känsla av ett trivsamt hem.

  • Trä från hållbart skötta skogar
  • Laminatgolvet består till mer än 95 % av trä
  • Den slutna ytan förhindrar avlagring av mikroorganismer
  • Mycket låga utsläppsvärden
  • Enkel avfallshantering
  • Miljövänlig produktion

upp

CMS