Innehåll:

Expansionsfogar

Expansionsfogar är nödvändigt vid läggning av laminatgolv om den yta som skall läggas mäter mer än 8 m i längsriktningen eller på bredden. Golvets typiska svällnings- och krympningsegenskaper påverkas då inte.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept