Innehåll:

Certifieringar av laminat

Miljömärkningar garanterar miljövänlig produktion

Laminatgolv från LOGOCLIC® står för högsta kvalitet och hållbar tillverkning. Laminatgolven tillverkas nämligen till 95% av det återväxande råmaterialet trä. Tack vare den miljövänliga tillverkningen, från råmaterial till slutprodukt, har LOGOCLIC® laminat certifierats med miljömärkningen PEFC.

Transparens för identifiering av kvalitet

Idag är det extremt viktigt att spara på miljö och resurser. Hållbarhet, miljöskydd och förbättring av ekonomiska och ekologiska funktioner har högsta prioritet. Olika certifikat tydliggör en korrekt hantering av miljö och resurser även för slutkonsumenten. Det säkerställer transparens i kundledet för identifiering av miljövänliga och kvalitativt förstklassiga produkter.

Ytterligare certifieringar för miljöskyddet

FSC-certifikat: "Forest Stewardship Council": denna certifiering dokumenterar ett hållbart och miljövänligt skogsbruk på internationellt erkänd basis. FSC-systemet grundades för att säkra ett hållbart användande av skogen. Certifikatet utmärker produkter av trä som produkter från skogsföretag som arbetar enligt FSC-systemets kriterier.

BBlå ängeln: certifikatet "Blå ängeln" ("Blauer Engel", kallas ofta också "Blå miljöängeln") utmärker särskilt miljövänliga produkter eller tjänster. Certifieringen fungerar ända sedan 1978 som standard för miljövänlighetsaspekten. En jury fattar beslutar enligt klart definierade kriterier.

TÜV: Technischer Überwachungsverein": TÜV-certifieringslogotypen lämnas till produkter som uppfyller de omfattande kriterierna i TÜV-standarden.

Bauhaus Pro Planet: märkningen "Pro Planet" har lanserats av Bauhaus för att erbjuda kunderna bättre vägledning i valet av produkt. Certifikatet ges till produkter som är utmärkta i sin varugrupp vad gäller hållbarheten.


upp

CMS