:

Подлошка XPS за смањивање буке, лако се поставља, са добрим смањењем буке услед ходања. Удобан формат од савитљивих плоча, идеалних димензија.

XPS Easy

Димензије

Дужина :
12,55 м
Ширина :
1,2 м
Дебљина :
2,2 мм
Површина :
15 м²
База материјала :
XPS
Густина :
31 kg/m³

Особине

  • Влага 0
  • Бука корака 20 db

нацх обен


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept