:

Подлошка XPS за смањивање буке, лако се поставља, са добрим смањењем буке услед ходања. Удобан формат од савитљивих плоча, идеалних димензија.

XPS Easy

Димензије

Дужина :
1,2 м
Ширина :
0,13 м
Дебљина :
2,2 мм
Површина :
15 м²
База материјала :
XPS
Густина :
31 kg/m³

Особине

  • Топлота 0,0063 м² К/W
  • Бука корака 20 db
  • Терет 4,5 т/м²
  • Бука ходања 24,4%

нацх обен