:

Упутства за полагање

Полагање ламината

Молимо, да најпре комплетно прочитате Упутство за полагање! Тачно се придржавајте ових упутстава, да бисте задржали пуна права на јамство и гаранцију. Уз добро осветлење проверите, да ли панели имају недостатака. Код прерађених панела Ви више не можете покренути никаква права на гаранцију. Обратите пажњу, да овај ламинатни под није погодан за мокре просторије, као нпр. купаона и сауна.

Припрема

 • Молимо, да пакете складиштите 48 часова пре полагања под истим климатским условима, као код полагања.
 • Важан предуслов за уградњу и дуго одржање вредности ламинатног пода је клима у простору са ца. 20°C и релативном влагом ваздуха од 50-70 %.
 • Подлога мора да буде апсолутно равна, сува, чиста и носива. Неравнине пода више од 3 мм на 1 м се морају стручно изравнати.
 • Код полагања на минералним подлогама, као нпр. бетон, цементни естрих, анхидритни естрих и камене плочице и др. мора се извршити мерење влаге.
  Естрих пре полагања не сме да прекорачи следећу преосталу влагу:
  цементни естрих; са подним грејањем < 1,8% CM; без подног грејања < 2,0% CM анхидритни естрих; са подним грејањем < 0,3% CM; без подног грејања < 0,5% CM
 • Теписон није погодна подлога те се тако мора одстранити пре полагања!
 • Ламинатни под се полаже пливајући и не сме се лепити, укивати или фиксирати на други начин (нпр. помоћу стопера врата)!
 • Препоручује се, да се панели пре полагања сортирају према жељеном изгледу узорка и евентуално према нијансама боје.
 • Неодложно прерадите отворене пакете!

За монтажу Вам је потребно

подлога за изолацију буке корака, ПЕ-фолија, размачни клинови, ударни чекић, помоћни алат за монтажу, монтажна метална летвица, пила, чекић (најмање 300 г), оловка, склопиви метар

Полагање ламината уз 1clic 2go pure-систем

 1. Први панел положите са пером према зиду!
 2. Други панел на страни главе уклопите у први панел.
 3. Остале панеле уклапајте до краја реда.
 4. Положите други ред панела са помаком и уздужно уклопите.
 5. Додајте остале панеле као [2] и уклопите.

1clic 2go pure Download

Полагање ламината клик-системом

Зависно од подручја примене пружају Вам се три могућности полагања:

 • A Брзо полагање без лепила.
 • Б Полагање с Clickguard™. Clickguard™ трајно штити под од утицаја влаге одозго. Под се опет може покупити и поновно положити.
 • ВПолагање лепилом такође даје трајну заштиту од влаге, али је посао захтевнији и демонтажа за евентуално друго полагање пода више није могућа.

 

  1. 1Пре полагања на минералним подлогама се обавезно мора у облику каде положити погодна паронепропусна фолија (ПЕ-фолија) за заштиту од влаге. Траке се преклапају 20 цм и фиксирају лепљивом траком. Код дрвене подлоге се не сме положити ПЕ-фолија.
  2. Молимо, да за изолацију буке корака употребите ПЕ-пенасту фолију или неку другу погодну подлогу. Траке положите у истом смеру као и панеле.
  3. Код неравних зидова молимо да пренесете ток зида на први ред панела и одговарајуће испилите панеле. Пре полагања такође измерите дубину простора. Ако је последњи ред панела широк мање од 5 цм, Ви морате преосталу расположиву димензију равномерно поделити на први и последњи ред панела, тако да се оба реда искроје са једнаком ширином панела. Обавезно се придржавајте размака од ивице 12-15 мм до зида, од цеви за грејање, стубова, стопера врата итд., који фиксирате размачним клиновима. Код површина полагања са више од 8 м дужине одн. ширине потребне су фуге за истезање (ширина мин. 2 цм). Придржавајте се тог и код полагања кроз више просторија. Овде површине у подручју вратних оквира морају бити непрекинуте. Фуге кретања се могу стручно прекрити одговарајућим профилима. Препорука: панеле положите у уздужном смеру у односу на главни извор светлости.
  4. Почните полагање у левом углу просторије. Први панел са пером положите према зиду и размачником осигурајте растојање од ивице. Остале панеле положите у складу са заданим редоследом. (види сл.)
  5. Други ред се започиње са пола панела или остатком 1. реда. Дугу страну панела са пером уметните укосо на угао од 30° у доњу страну жлеба већ положених панела и лаганим притиском уврните према доле. Равно лежећи се попречне фуге између панела затворе чекићем и ударним дрветом. То је нарочито једноставно због израде са прелазним уклопом. Панели се без проблема уклапају.
  6. Савет! Генерално поставите помоћне предмете за монтажу (одсечак панела са профилом уздужног пера) по уздужној страни у висини обе фуге на страни главе. Овим се избегавају оштећења при затварању панела. У случају лепљења/премазивања ставите довољно белог лепила типа D3 одн. Clickguard ™ на горњу страну пера. Вишак лепила после ца. 10 мин. у осушеном стању очистите пластичном лопатицом. Остатке би требало комплетно одстранити одстрањивачем лепила, крпицом која не гребе одн. чистом топлом водом. Код примене Clickguard ™ радите у складу са Упутством за употребу.
  7. Последњи панел у реду за кројење окрените за 180°, поставите са декорном страном према горе поред већ постојећег реда (страна жлеба уз страну жлеба) и зидне стране. На чеоној страни узмите у обзир размак од ивице. Обележите и препилите дужину панела. Ради избегавања крзања ивица декорна страна мора бити окренута према доле код употребе електричних убодних или ручних кружних пила. Иначе пилите од горње стране панела.
  8. Последњи панел у реду уклопите монтажном металном летвицом. Од трећег реда наставак полагања како је приказано на сл. Сваки нови ред почните остатком (дужина најмање 20 цм) претходног реда. Помак попречних фуга од једног до другог реда панела би требао износити најмање 40 цм.
  9. Опрезно уклопите последњи ред панела. Фуге на страни главе последњег реда се код мале ширине панела умећу једна у другу уском страном ударног дрвета. После полагања одстраните размачне клинове.
  10. За цеви за грејање се морају направити отвори, који су 3 цм већи од пречника цеви. Отпилите „уклопни комад“ у облику слова V, намажите га лепилом, уклопите и клином фиксирајте до стврдњавања лепила. После тог обложите отворе розетама за радијаторе. Оквире дрвених врата молимо скратите толико, да испод њега одговара панел са изолацијом буке корака, да би се ламинатни под код климатских колебања и овде могао несметано ширити.
  11. За савршен завршетак причврстите стезаљке подножних летвица у размаку од 40-50 цм уз зид, те поставите одговарајуће искројене подножне летвице.

нацх обен

CMS