:

Garancijska določila za laminatna tla Logoclic

Laminatna tla Logoclic: dobro živeti z garancijo

Izdelki Logoclic so trpežni in dolgotrajni - na to vam dajemo do 20 let garancije!

Garancijski pogoji so naslednji:

 1. Laminat je treba položiti v skladu z veljavnimi navodili za polaganje Logoclic
 2. V objektih je treba izdelek zalepiti v skladu z navodili za polaganje.
 3. Pri uporabi in negi je treba upoštevati napotke v navodilih za polaganje Logoclic.
 4. Neobičajne obremenitve in mehanske poškodbe ter nepravilna nega niso vključeni v garancijo.
 5. Kot obraba zgornjega sloja velja strnjeno mesto, veliko najmanj en cm², na katerem okrasnega sloja ni več. Pojavi obrabe na robovih niso vključeni v garancijo.
 6. Reklamacijo je treba prijaviti najkasneje 30 dni po pojavu pomanjkljivosti pri prodajalcu ob predložitvi originalnega računa.
 7. Desk z vidnimi napakami ne smete polagati. Pri kršenju določil garancija ne velja.
 8. Podjetje Bauhaus AG si pridržuje pravico do izvedenskega mnenja o reklamiranem blagu na kraju samem.

Garancija zajema:

 1. Pri upravičeni reklamaciji bo poškodovano mesto po presoji proizvajalca brezplačno popravljeno ali zamenjano.
 2. Če proizvajalec določenega dekorja ne more dobaviti, bo stranka prejela enakovredno nadomestilo iz vselej veljavnega dobavnega programa.
 3. Die Garantie kann nur in Deutschland gelten. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Mannheim.
 4. V primeru uveljavljanja garancije se garancijski rok ne podaljša. Garancijska storitev se ravna po trenutni vrednosti blaga, to pomeni, da se med celotnim garancijskim obdobjem nadomestilo v primerjavi z novo vrednostjo blaga letno zmanjšuje za odstotni delež glede na garancijsko obdobje, t. j.

Velja nemško pravo, z izključitvijo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).


nach Oben

CMS