:

Logoclic laminat – for miljøets skyld

Bestem deg for miljøvennlige laminatgulv fra Logoclic

Med god samvittighet kan du bestemme deg for høyeste kvalitet og beste design. Logoclic laminatgulv produseres 90 prosent av det reproduktive råstoffet tre. I tillegg bruker vi hovedsakelig trerester etter skogspleie under laminatproduksjonen.

Under utvikling av Logoclic produkter er forbildet vårt naturen: Den kaster ikke noe bort. Den bringer stadig nye farger og former. Den er funksjonell og oppfyller en hver smak.

Logoclic laminatgulv forbinder livskvalitet med økologi og økonomi

Logoclic Laminatgulv er svært robuste og har svært lang levetid, dermed skånes ressursene. Takket være Logoclic laminat kan allergikere puste ut: Den lukkede gulvoverflaten gir ingen grunnlag for næring eller formering til mikroorganismer som forårsaker allergi.

Logoclic laminatgulv produseres:

Derfor kan det også deponeres helt enkelt med husoldningssøppelet, uten fare for miljøet.

Laminat for livet

Omsorg, varme, sikkerhet – tre oppfyller grunnleggende behov og har fulgt mennesker siden urtider. Det finnes kanskje ikke noe annet material som er så naturlig og behagelig som tre. Eik, bøk, furu og andre trær kan spesielt som gulv vise hele sitt mangfold. Robust eller elegant – hos Logoclic tar tre mange former og tilpasser seg dine boligdrømmer.


opp

CMS