:

Impressum

Operatøren for disse Internett sidene er
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68219 Mannheim

Moms ID nr.: DE 156673152
Herredsrett Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 621 3905 490
Telefaks: +49 621 3732 90
E-post: info@logoclic.info

Personlig ansvarlig andelshaver

Werkhaus GmbH
Registrert kontor: Mannheim
Herredsrett Mannheim: HRB 6145
Forretningsleder: Bernd Baus, Alexander J. Drueppel, Lutz Fiedler

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss intet ansvar for eksterne koblinger, selv om alt innhold i disse koblingene er grundig kontrollert. Det er eierne av webområdene og websidene det kobles til, som har eneansvar for alt innhold i disse.

Erklæring om datavern

BAUHAUS ønsker at du bruker våre Internett sider sikkert og tilfredsstillende. BAUHAUS strever alltid etter å handle i overensstemmelse med gyldige datavernrettigheter. Følgende retningslinje for datavern informerer deg om når og hvor vi bruker personrelaterte data, og hvordan du kan kontrollere dette.

Denne retningslinjen gjelder Internett sidene under URL www.bauhaus.info. Siden vi bygger ut tilbudet fortløpende, kan det finnes nye reguleringer i enkelte tilfeller. Derfor anbefaler vi å lese denne retningslinjen regelmessig.

Retningslinje datavern

Du kan vanligvis hente frem Internett siden vår uten å måtte gi personlige opplysninger. Hvis det i enkelte tilfeller er nødvendig med ditt navn, din adresse eller andre personlige data, så henvises det om dette. Hvis du bestemmer deg for å gi oss eller våre forretningspartnere personlige data over Internett, slik at f.eks. korrespondanse kan avvikles eller en bestilling kan oppgis. Vi kommer til å hente, lagre og behandle dine personlige data svært grundig og under overholdelse av tilsvarende lover.

Bruksdata

Vi får bruksdata når Internett siden vår hentes frem. Vi vurderer disse data for å registrere trender og å opprette statistikker, men overholder alltid de høye sikkerhetsstandardene til teletjenestedatavernloven (TDDSG) og datavernforordningen for telekommunikasjonsbedrifter (TDSV). Gjennom dette utelukkes det at bruksdata eller bruksprofiler bringes i forbindelse med personlige data, og en ”glassaktig bruker” oppstår.

Ansvarsutelukkelse (disclaimer)

Vi overtar ingen garanti for at alt innhold er riktig. Bidragene har kilder som vi ser som pålitelige. Ansvar eller garanti for aktualitet, riktighet eller kompletthet av informasjonene som står til rådighet kan derfor ikke overtas.

Kommersiell bruk og/eller videre spredning av innholdet på disse Internett sidene må ha skriftlig godkjenning.

Opplysningene på våre Internett sider ble opprettet svært grundig og alltid etter vitenskapens og teknikkens aktuelle nivå. Vitenskaps- og erfaringsnivået utvikles stadig videre. Vær derfor oppmerksom på å hente frem nye informasjoner på Internett siden, før arbeidet utføres. Ha vennligst forståelse for at vi må innskrenke ansvaret vårt for disse sidene til forsettelig, grov uaktsomhet og brudd på vesentlige plikter. Beskrevet produktanvendelse kan ikke ta hensyn til spesielle forhold i enkelttilfeller. Derfor må du teste produktene som brukes om de er egnet for konkret bruksformål, og ta alltid hensyn til bruksanvisning og opplysninger fra produsenten.

Bilde studiepoeng

© fotolia.com

©Adrian - Fotolia.com, ©Douglas Feer - Fotolia.com, ©STOLBTSOV ALEXANDRE - Fotolia.com, ©Paco Ayala - Fotolia.com, ©KNSTUDIOS - Fotolia.com, ©Ian Walker - Folotlia.com, ©Rafa Irusta - Fotolia.com, ©Martina Chmielewski - Fotolia.com, ©Maria Goncalves - Fotolia.com, ©fred goldstein - Fotolia.com, ©SERDAR YAGCI - Fotolia.com, ©Ferianda Cakrajaya - Fotolia.com, ©Freefly - Fotolia.com, ©Radim Strojek - Fotolia.com ©Frank Boston - Fotolia.com

Google Analytics

Denne hjemmesiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc., for å analysere bruken av hjemmesiden. Informasjonene om din bruk av denne hjemmesiden som Google Analytics oppretter (inkl. din IP-adresse) sendes til en server fra Google Inc. i USA og lagres der. Google vil bruke disse informasjonene om å vurdere din bruk av hjemmesiden, slik at de kan sette sammen reports om aktiviteter på hjemmesiden for operatøren av hjemmesiden, og for å kunne gi ytterligere tjenesteytelser forbundet med bruk av hjemmesiden og Internett. Google vil aldri bringe din IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Ved å bruke denne hjemmesiden aksepterer du at Google bearbeider data som hentes inn om deg, på den beskrevne måten og for ovennevnte bruksformål. Deaktiverings-Add-on for browsere fra Google Analytics gir besøkere på hjemmesider mer kontroll om hvilke data som registreres fra hjemmesider av Google Analytics. Add-on meddeler JavaScript (ga.js) til Google Analytics, at ingen informasjoner skal formidles om hjemmeside besøk til Google Analytics. Deaktiverings-Add-on for browsere til Google Analytics forhindrer ikke at informasjoner formidles til hjemmesiden eller andre webanalyse-servicer.

webmanagement gesagt.getan. GmbH - www.gesagt-getan.at


opp

CMS