:

Montaža profila

Pripremni radovi

 1. Mjerenje
  Odrediti potrebnu duljinu. Obratiti pozor na kosi način rezanja.
 2. Projektiranje
  Nacrtati tlocrt i eventualno odrediti potreban broj moždanika i vijaka.
 3. Rezanje
  Pri rezanju obratiti pozornost na kosi način rezanja. Skinuti srhove s reznih bridova.

Montaža pomoću moždanika

 1. Izbušiti rupe.
 2. Jednostavnim pomicanjem pozicionirati moždanike unutar vodilice.
 3. Udarcima nabiti letvicu.

Montaža pomoću vijaka

 1. Izbušiti rupe.
 2. Vijcima zaviti letvicu.

Montaža pomoću ljepljive trake

 1. Skinuti zaštitni papir.
 2. Utisnuti profil.

up

CMS