:

Impressum

Nende internetilehtede eest vastutab
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68219 Mannheim

KM nr: DE 156673152
Kohalik kohus Mannheim: Äriregistri nr 3983

Telefon: +49 621 3905 490
Telefaks: +49 621 3732 90
E-Mail: info@logoclic.info

Äriühingu isiklikult vastutav osanik

Werkhaus GmbH
Juriidiline aadress: Mannheim
Kohalik kohus Mannheim: Äriregistri nr 6145
Tegevdirektor: Bernd Baus, Alexander J. Drueppel, Lutz Fiedler

Lahtiütlus

Hoolimata sisu hoolikast ja põhjalikust kontrollimisest ei võta me endale mistahes vastutust väliste viidete eest. Viidatud veebilehtede ja veebisaitide sisu eest vastutavad eranditult nende koostajad.

Andmekaitse

BAUHAUSI eesmärgiks on, et meie internetilehtede kasutamine Teie poolt oleks ohutu ja pakuks Teile rahuldust. BAUHAUS püüab pidevalt järgida kehtivaid andmekaitse nõudeid. Järgnevalt toodud andmekaitse põhimõtted edastavad Teile teavet selle kohta, millal ja kus toimub isikuandmete kogumine ja kuidas Te saate seda toimingut kontrollida.

Need põhimõtted kehtivad internetilehtedele www.bauhaus.info. Kuna me laiendame pidevalt oma pakkumist, võivad sellest tulenevalt üksikjuhtudel toimuda uuendused. Me soovitame sellest tulenevalt neid põhimõtteid regulaarselt lugeda.

Andmekaitse direktiiv

Reeglina saate Te meie internetilehte avada ilma, et Te peaksite oma isiku kohta mingeid andmeid edastama. Kui üksikjuhul on vajalikud Teie nimi, Teie aadress või muud isikuandmed, siis juhitakse eelnevalt sellele Teie tähelepanu. Kui Te otsustate interneti teel meile või meie äripartnerile edastada oma isikuandmed, nt võimaldamaks kirjavahetuse läbiviimist või tellimuse teostamist. Siis me kogume, salvestame ja töötleme Teie isikuandmeid äärmiselt hoolikalt ning vastavuses kehtiva seadusandlusega.

Kasutusandmed

Meie internetilehe avamisel edastatakse meile kasutusandmed. Me töötleme neid andmeid trendide äratundmiseks ning statistika koostamiseks, samas järgime me kõikide meetmete läbiviimisel telekommunikatsiooni andmekaitseseaduse (TDDSG) kõrgeid turvanõudeid ja telekommunikatsiooniettevõtete andmekaitseseadust (TDSV). Sellest tulenevalt on välistatud, et kasutusandmed või kasutajate profiile saab siduda isikuandmetega ning tekib "läbipaistev kasutaja".

Vastutuse välistamine (Disclaimer)

Me ei võta üle vastutust igasuguse sisulise teabe õigsuse kohta. Meie seisukoha järgi loetakse artiklite allikaid usaldusväärseks. Sellest tulenevalt ei saa me võtta üle vastutust või garantiid kasutada oleva teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse kohta.

Selle internetilehe sisu kommertskasutus või levitamine on lubatud kirjaliku nõusoleku olemasolul.

Kõik meie internetilehel toodud andmed koostati väga hoolikalt ning arvestades teaduse ja tehnika kaasaegset taset. Samas areneb teadmiste ja kogemuste baas pidevalt edasi. Pidage sealjuures silmas, et Te tutvute enne tööde teostamist alati internetilehel toodud uusima teabega. Palun mõistke seda, et me oleme sunnitud nendel internetilehtedel toodud andmete osas piirama meie vastutust tahtluse, tõsise hooletuse ning põhiliste kohustuste osas tekkivate rikkumistega. Toodete kirjeldatud kasutamised ei pruugi arvestada üksikjuhtudel tekkivaid erilisi tingimusi. Kontrollige sellest tulenevalt kasutatavate toodete omaduste sobivust konkreetse kasutuseesmärgiga ning järgige igal juhul kasutusjuhendit ja tootjapoolseid andmeid.

Pilt krediiti

© fotolia.com

©Adrian - Fotolia.com, ©Douglas Feer - Fotolia.com, ©STOLBTSOV ALEXANDRE - Fotolia.com, ©Paco Ayala - Fotolia.com, ©KNSTUDIOS - Fotolia.com, ©Ian Walker - Folotlia.com, ©Rafa Irusta - Fotolia.com, ©Martina Chmielewski - Fotolia.com, ©Maria Goncalves - Fotolia.com, ©fred goldstein - Fotolia.com, ©SERDAR YAGCI - Fotolia.com, ©Ferianda Cakrajaya - Fotolia.com, ©Freefly - Fotolia.com, ©Radim Strojek - Fotolia.com ©Frank Boston - Fotolia.com

Google Analytics

Internetilehe analüüsimise võimaldamiseks kasutab see internetileht Google Analyticsit, Google Inc. interneti analüüsirakendust. Google Analyticsi rakendamisel Teie poolt selle internetilehe kasutamise juures kogutud teave (kaasa arvatud Teie IP-aadress) edastatakse USA-s asuvale Google Inc. serverile ja salvestatakse seal. Google kasutab seda informatsiooni Teie poolt internetilehe kasutamise hindamiseks, et koostada internetilehe haldaja jaoks külastuste raportit ning internetilehe kasutamise ja interneti kasutamisega seotud täidendavate teenuste pakkumiseks. Google ei ühilda mitte mingil juhul Teie IP-aadressi Google teiste andmetega. Selle internetilehe kasutamisega nõustute Te Teie kohta kogutud andmete töötlemisega Google poolt eelpool kirjeldatud meetodil ja viisil ning eelpool nimetatud eesmärgil. See deaktiveerimise lisandprogramm Google Analyticsi brauseri jaoks võimaldab internetilehe külastajale suuremat kontroll selle üle, milliseid andmeid külastatud internetilehtede kohta Google Analyticsi poolt kogutakse. Lisandprogramm edastab Google Analyticsi JavaScript (ga.js) teabe, et internetilehe külastamise kohta ei tohi edastada Google Analyticsile mingit teavet. Google Analyticsi deaktiveerimise lisandprogramm ei takista teabe edastamist internetilehele või teistele internetianalüüsi teostavatele teenistustele.

webmanagement gesagt.getan. GmbH - www.gesagt-getan.at


to top

CMS