Indhold:

Vægafstand

Laminat er et træmateriale som udvider sig ved fugtighed (kvælder) og svinder i tørre omgivelser (svinder). Derfor er det vigtigt, at man giver laminatgulvet plads til at arbejde for at undgå senere skader på grund af kvældning. Der kan opstå følgende skader: åbne fuger, ujævnheder, sammentrykninger i fugeområdet med designafskalninger, rejsning af gulvet (buler). Afstanden mellem laminat og væg bør være ca. 12 mm og fikseres med afstandskiler ved lægningen.

« tilbage til oversigt


op