Indhold:

Emissionsklasse

er en forkortelse for emissionsklasser. Disse kendetegner træmaterialerne efter mængden af deres formaldehydemission. Der skelnes mellem klasse E1 og E2, hvorved klasse E1 er den med den laveste emission af skadelige stoffer (anses som “emissionsfri”) og som principielt kræves til anvendelse i indendørsområdet. Afgørende for klassificeringen er testrummet. Formaldehydindholdet i luften måles i ppm (parts per million). Den tilladte rumbelastning må ikke overstige en værdi på 0,1 ppm. Alle originale Krono laminater svarer til klasse E1.

« tilbage til oversigt


op