Indhold:

Klimatisering

Laminat består af over 90 % træmateriale og har således de typiske materialeegenskaber fra træ, dvs. at materialet tilpasser sig til omgivelsernes luftfugtighed. Afhængig af rummets fugtighed bliver fugtighed optaget eller afgivet af træmaterialet. Derfor kan træet udvide sig eller svinde og således ændre sine mål. For at tilpasse materialet til rumklimaet, er det nødvendigt at opbevare laminatet i ca. 48 timer i det rum, hvor det senere skal lægges. Hvis der ikke tages hensyn til denne klimatisering af laminatet, kan der bl.a. forekomme fugedannelser, krumninger, ekstreme målændringer. Ideelt er en opbevaring i opvarmede, trækluftfrie, tørre rum ved en relativ luftfugtighed på > 40- < 75 % og en lufttemperatur på ca. 18°C.

« tilbage til oversigt


op