Indhold:

Vi planter et træ for hver solgt pakke Logoclic-Edition

Projektet

Vores Logoclic skove befinder sig på arealer i hele Slesvig-Holsten. I kooperation med det statslige Slesvig-Holstenske skovbrug og stiftelsen Foretagende Skov blev der udvalgt arealer til anlægning af ny skov og til omdannelse af monokulturer i blandingsbevoksninger. Disse bliver til fremme af den biologiske mangfoldighed og stabilitet beriget med bøge-, ege-, elme og douglastræer samt andre trætyper.

Logoclic skaber med denne nye skovgeneration af lokalt tilpassede trætyper nye, stabile og artsrige skove, som vil give planter og dyr et alsidigt levested. Du kan månedligt følge væksten af vores Logoclic skove på vores plakater og desuden også vinde noget!

Logoclic laminatgulve er produkter fra innovativ teknologi, som består af 95 % regenerativt træ. De fremstilles efter højeste kvalitetsstandarder i aktuelle designtrens og har sunde overflader. Således sørger de for en unik atmosfære i dit hjem.

  • Råtræ fra bæredygtigt skovbrug
  • Laminatgulve består af 95 % træ
  • En lukket overflade forhindrer aflejring af mikroorganismer
  • Meget emissionsfattig
  • Bortskaffes let via restaffaldet
  • Miljøvenlig produktion

op

CMS