Indhold:

Bæredygtigt laminat fra LOGOCLIC®

Miljøvenlig fremstilling af LOGOCLIC® laminat

LOGOCLIC® laminat består af 95 procent træfiber og cellulose, altså papir, der som bekendt også er lavet af træ. Da træ jo hører til de regenerative råstoffer, anses laminat fra LOGOCLIC® for at være et særligt ressourcevenligt produkt.

Kontrolleret fremstilling af LOGOCLIC® laminat

Fremstillingen af LOGOCLIC® laminat foregår på moderne produktionsanlæg, der er underlagt de strenge krav om emissions- og miljøbeskyttelse. Mange af disse anlæg har deres eget energi- og varmekredsløb og arbejder derfor særligt miljøvenligt.

Laminat fra LOGOCLIC®: miljøvenlig fremstilling

Til fremstilling af LOGOCLIC® laminat anvendes der overvejende træ fra lokale og bæredygtigt forvaltede skove. En tilsvarende miljøbelastning som følge af træimport fra resten af verden bortfalder. Desuden anvendes der foruden rundtræ hovedsageligt trærester fra savværker som råstof. Således er LOGOCLIC® laminat til en vis grad endda et genbrugsprodukt.

Denne laminat udgør absolut ingen sundhedsfare

Formaldehyd er en naturlig bestanddel af træ og findes desuden i melaminharpiks, derfor indeholder et LOGOCLIC® laminatgulv også formaldehyd. Der er alligevel ingen sundhedsfare: Det i melaminharpiksen indeholdte formaldehyd bliver uigenkaldeligt bundet i harpiksens struktur under hærdningen og kan således ikke afgives til rumluften.

LOGOCLIC® laminat produceres økologisk

Alle bestanddele af LOGOCLIC® laminat fremstilles uden tilsætning af pesticider, klororganiske forbindelser og skadelige tungmetaller. Belægningerne er desuden uden blødgøringsmidler.


op

CMS