:

Udržitelně vyrobený laminát LOGOCLIC®

Ekologicky šetrná výroba laminátu LOGOCLIC®

Laminát LOGOCLIC® se až z 95 procent skládá z dřevěných vláken a celulózy, tedy papíru, který se rovněž vyrábí ze dřeva. Tím, že dřevo patří k dorůstajícím a obnovitelným zdrojům, lze laminát LOGOCLIC® považovat za výrobek obzvlášť šetrný ke spotřebě zdrojů.

Kontrolovaná výroba laminátu LOGOCLIC®

Výroba laminátu LOGOCLIC® je realizována v moderních výrobních zařízeních, která podléhají přísným předpisům ochrany ovzduší a životního prostředí. Tyto provozy mají často vlastní zásobování energií a teplem a pracují proto obzvlášť ekologicky.

Laminát LOGOCLIC®: ekologická výroba

K výrobě laminátu LOGOCLIC® se používá převážně dřevo z domácích a udržitelně obhospodařovaných lesů. Zátěž životního prostředí vyplývající z importu dřeva z celého světa tak úplně odpadá. Mimoto se kromě lesní kulatiny také jako suroviny využívá dřevěných odřezků především z dřevozpracujícího průmyslu. Tím se z laminátu LOGOCLIC® do určité míry stává dokonce i produkt recyklace.

Laminát znamená nulové ohrožení zdraví

Formaldehyd je přirozenou součástí dřeva a mimo to je obsažen i v melaminových pryskyřicích, proto i laminátové podlahy LOGOCLIC® obsahují formaldehyd. Přesto nehrozí žádné zdravotní riziko: Formaldehyd obsažený v melaminové pryskyřici se v průběhu vytvrzení nevratně naváže na strukturu pryskyřice a tak nemůže být uvolňován do okolního ovzduší.

Laminát LOGOCLIC® je vyráběn kompletně ekologicky

Všechny složky laminátu LOGOCLIC® jsou vyráběny bez použití pesticidů, chlor-organických sloučenin a škodlivých těžkých kovů. Jednotlivé vrstvy navíc neobsahují žádná změkčovadla.


nahoru

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept