:

Udržitelně vyrobený laminát LOGOCLIC®

Ekologicky šetrná výroba laminátu LOGOCLIC®

Laminát LOGOCLIC® se až z 95 procent skládá z dřevěných vláken a celulózy, tedy papíru, který se rovněž vyrábí ze dřeva. Tím, že dřevo patří k dorůstajícím a obnovitelným zdrojům, lze laminát LOGOCLIC® považovat za výrobek obzvlášť šetrný ke spotřebě zdrojů.

Kontrolovaná výroba laminátu LOGOCLIC®

Výroba laminátu LOGOCLIC® je realizována v moderních výrobních zařízeních, která podléhají přísným předpisům ochrany ovzduší a životního prostředí. Tyto provozy mají často vlastní zásobování energií a teplem a pracují proto obzvlášť ekologicky.

Laminát LOGOCLIC®: ekologická výroba

K výrobě laminátu LOGOCLIC® se používá převážně dřevo z domácích a udržitelně obhospodařovaných lesů. Zátěž životního prostředí vyplývající z importu dřeva z celého světa tak úplně odpadá. Mimoto se kromě lesní kulatiny také jako suroviny využívá dřevěných odřezků především z dřevozpracujícího průmyslu. Tím se z laminátu LOGOCLIC® do určité míry stává dokonce i produkt recyklace.

Laminát znamená nulové ohrožení zdraví

Formaldehyd je přirozenou součástí dřeva a mimo to je obsažen i v melaminových pryskyřicích, proto i laminátové podlahy LOGOCLIC® obsahují formaldehyd. Přesto nehrozí žádné zdravotní riziko: Formaldehyd obsažený v melaminové pryskyřici se v průběhu vytvrzení nevratně naváže na strukturu pryskyřice a tak nemůže být uvolňován do okolního ovzduší.

Laminát má stejné měrné hodnoty jako přírodní dřevo

Celá řada dokumentovaných měření laminátu značky LOGOCLIC® potvrdila emisní hodnoty, které množstvím uvolněného formaldehydu odpovídají přírodnímu dřevu. Tím se laminát nachází hluboko pod zákonem stanovenými hodnotami. Laminátové podlahy LOGOCLIC® tak přispívají ke znečištění ovzduší interiérů škodlivinami a zápachem stejně málo, jako dřevo.

Laminát LOGOCLIC® je vyráběn kompletně ekologicky

Všechny složky laminátu LOGOCLIC® jsou vyráběny bez použití pesticidů, chlor-organických sloučenin a škodlivých těžkých kovů. Jednotlivé vrstvy navíc neobsahují žádná změkčovadla.


nahoru

CMS