:

Tepelná vodivost (dříve součinitel tepelné vodivosti)

udává množství tepla v J, vedeného za 1 sec. při teplotním rozdílu 1 K (= 1 C°) na délce 1 m≈. Tepelná vodivost se používá pro doložení tepelné ochrany stavebních dílů. Vzhledem ke své velmi dobré tepelné vodivosti se laminátové podlahy vynikajícím způsobem hodí nad teplovodní podlahová topení (→podlahové topení). Součet všech materiálů by u podlahového topení neměl překročit 0,15 m2 K/W. Pokud není podlahové topení použito, rozhodne zákazník, zda si přeje vysokou nebo nízkou tepelnou vodivost.

« zpět k přehledu


nahoru