:

Tepelná vodivost (dříve součinitel tepelné vodivosti)

udává množství tepla v J, vedeného za 1 sec. při teplotním rozdílu 1 K (= 1 C°) na délce 1 m≈. Tepelná vodivost se používá pro doložení tepelné ochrany stavebních dílů. Vzhledem ke své velmi dobré tepelné vodivosti se laminátové podlahy vynikajícím způsobem hodí nad teplovodní podlahová topení (→podlahové topení). Součet všech materiálů by u podlahového topení neměl překročit 0,15 m2 K/W. Pokud není podlahové topení použito, rozhodne zákazník, zda si přeje vysokou nebo nízkou tepelnou vodivost.

« zpět k přehledu


nahoru


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept