:

Na co se musí před pokládkou dát pozor u podkladu?

Podklad musí být připraven takovým způsobem, aby bylo možno laminátovou podlahu položit v souladu s návodem výrobce. Jako podklad pro pokládku laminátové podlahy se hodí m.j. minerální podklady (např. potěr, beton, asfalt), konstrukce z dřevotřískových desek, podlahy z dřevěných palubek nebo původní podklady se stávajícími tvrdými krytinami jako např. kámen, keramika, PVC.

Mimoto je důležité dát pozor na rovinnost, pevnost a vlhkost. Podklady s rozdílem povrchů více než 3 mm na běžný metr se musí obrousit popř. vytmelit. Podklad musí být pokud možno co nejpevnější, aby bylo zajištěno, že nebude pružit nebo nedojde ke stlačení v důsledku zatížení. Protože se zejména u minerálních podkladů musí počítat se vzlínající vlhkostí podkladu, musí se předem položit parozábrana.

Další dotazy:

« zpět k přehledu


nahoru


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept