:

Za každou prodanou parketu edice Logoclic jsme vysadili jeden strom

Náš projekt

Náš Logoclic les se nachází na plochách po celém Šlesvicku-Holštýnsku. Ve spolupráci se zemskými lesníky Šlesvicka-Holštýnska a nadací Společnost Les byly vytipovány lokality k opětovnému zalesnění a ke změně z monokultur na smíšený les. Ty byly doplněny o buky, duby, jilmy a douglasky a další druhy stromů, aby se podpořila biologická rozmanitost a stabilita těchto porostů.

Logoclic tak s novou generací lesů z druhů obvyklých v dané lokalitě vytváří nové, stabilní a druhově bohaté lesy, které budou rostlinám a zvířatům poskytovat pestrý životní prostor. Logoclic tak s novou generací lesů z druhů obvyklých v dané lokalitě vytváří nové, stabilní a druhově bohaté lesy, které budou rostlinám a zvířatům poskytovat pestrý životní prostor!

Laminátové podlahy Logoclic jsou výrobky inovativních technologií, které jsou až z 95% vyrobeny ze surového dřeva z průběžně obnovovaných dřevních porostů. Vyrábí se s nejvyššími kvalitativními požadavky, jsou vyvinuty v souladu s nejmodernějšími designovými trendy a opatřeny povrchovými úpravami, zajišťujícími zdravé bydlení. Tak mohou zprostředkovat jedinečný pocit z bydlení i ve Vašem domově.

  • Surové dřevo z udržitelně obhospodařovaných porostů
  • Laminátová podlaha se skládá až z 95 % ze dřeva
  • Uzavřený povrch zabraňuje hromadění mikroorganismů
  • Velmi nízké emise
  • Snadná likvidace v běžném odpadu
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí

nahoru

CMS