:

Za každou prodanou parketu edice Logoclic jsme vysadili jeden strom

Náš projekt

Náš Logoclic les se nachází na plochách po celém Šlesvicku-Holštýnsku. Ve spolupráci se zemskými lesníky Šlesvicka-Holštýnska a nadací Společnost Les byly vytipovány lokality k opětovnému zalesnění a ke změně z monokultur na smíšený les. Ty byly doplněny o buky, duby, jilmy a douglasky a další druhy stromů, aby se podpořila biologická rozmanitost a stabilita těchto porostů.

Logoclic tak s novou generací lesů z druhů obvyklých v dané lokalitě vytváří nové, stabilní a druhově bohaté lesy, které budou rostlinám a zvířatům poskytovat pestrý životní prostor. Logoclic tak s novou generací lesů z druhů obvyklých v dané lokalitě vytváří nové, stabilní a druhově bohaté lesy, které budou rostlinám a zvířatům poskytovat pestrý životní prostor!

Laminátové podlahy Logoclic jsou výrobky inovativních technologií, které jsou až z 95% vyrobeny ze surového dřeva z průběžně obnovovaných dřevních porostů. Vyrábí se s nejvyššími kvalitativními požadavky, jsou vyvinuty v souladu s nejmodernějšími designovými trendy a opatřeny povrchovými úpravami, zajišťujícími zdravé bydlení. Tak mohou zprostředkovat jedinečný pocit z bydlení i ve Vašem domově.

  • Surové dřevo z udržitelně obhospodařovaných porostů
  • Laminátová podlaha se skládá až z 95 % ze dřeva
  • Uzavřený povrch zabraňuje hromadění mikroorganismů
  • Velmi nízké emise
  • Snadná likvidace v běžném odpadu
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí

nahoru

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept