:

Декларация за защита на данните

Вашата лична сфера е важна за нас. При нас Вие трябва да се чувствате сигурни. Поради това ние и нашият отговорник за защита на данните внимаваме за спазване на правните предписания за защита на данните, специално на валидния от 25. май 2018 Общ регламент относно защита на данните (DSGVO) и на Федералния закон за защита на данните (BDSG-нов). По-долу бихме искали да Ви информираме за това, с каква цел се събират и използват Вашите данни и как да се възползвате от Вашите права. Декларацията за защита на данните можете да извикате по всяко време от параграф „Защита на данните“ в края на всяка страница на нашия онлайн магазин и да я разпечатате.

Нашите системи за електронна обработка на данните са обезопасени посредством технически и организационни мерки против достъп, промяна и обработка на Вашите данни от страна на неоторизирани лица, както и от загуба и разрушаване.

име и данни за контакт на отговарящото лице

BAUHAUS AG
Филиал Манхайм
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Телефон: 0800 3905 000
Електронен адрес: datenschutz@bauhaus.info

данни за контакт на отговорника за защита на данните

Ако Вие като клиент или служител имате въпроси относно съобразеното с правните предписания за защита на данни боравене с Вашите данни, има два начина за разясняване на Вашите въпроси или предаване на Вашите желания:

 • За общи запитвания за защита на данните и търсене на информация моля да се обръщате с точно посочване на Вашите желания и Вашия адрес за контакти към екипа за защита на данните на BAUHAUS на: datenschutz@bauhaus.info
 • • Освен това при специални запитвания по всяко време можете да се обръщате и директно към назначения отговорник за защита на данните: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info oder 0621/3905-9801.

цел и правно основание за обработката на данни

Вие можете да бъдете сигурни: Ние обработваме Вашите данни в централното Администриране на данни на клиенти на германските дружество BAUHAUS (www.bauhaus.info/gesellschaften) само за изпълнение на Вашите запитвания, изпълнение и осъществяване на договорите (вкл. осъществяване на плащането), за собствени рекламни цели и за изпълнения на нашите законови задължения.Обработката се извършва въз основа на Общия регламент относно защита на данните на ЕС и на Федералния закон за защита на данните.

Формуляр за контакти

Данните, които въвеждате във формуляра „Вашите лични данни“, ние използваме за отговаряне на Вашето запитване, за провеждане на преддоговорни мерки и ако се стигне до сключване на договори, за изпълнение на договорите.

Правно основание за обработката на данни е чл. 6 абз. 1 буква b на DS GVO.

Други данни се регистрират автоматично от нашите IT-системи при посещение на уебсайта. Това са преди всичко технически данни (напр. Интернет браузер, операционна система или час на извикване на страницата). Регистрирането на тези данни се извършва автоматично, щом влезете в нашия уебсайт.

Данните се запаметяват, за да бъде установен победителят при приключване на играта с награди.

Файлове Server-Log

Провайдърът на страниците събира и запаметява автоматично информация в така наречени файлове Server-Log, които Вашият браузер ни предава автоматично.Това са:

 • тип браузер и версия на браузер
 • използвана операционна система
 • изпращащ домейн URL
 • име на хоста на компютъра, от който се влиза
 • час на запитването на сървъра
 • IP-адрес

Не се извършва обединяване на тези данни с други източници на данни.

Тези данни се събират за следната цел:

 • за целева информация по отношение на обновявания на оферти/продукти
 • за изпълнение на актуализиране на картотеката с клиенти
 • за изпълнение на Вашето запитване
 • за изпълнение на покупката
 • за изпълнение на договора
 • за изпълнение на игри с награди

Основание за обработката на данни е чл. 6 абз. 1 буква f на DSGVO, който позволява обработката на данните за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

*IP адрес

IP адресът се използва единствено, ако това е необходимо за запазване на основателни интереси на отговорното лице или на трети лица, ако те не надвишаван интересите и основните права и свободи на засегнатото лице, които изискват защитата на личните данни (напр. за проследяване на правни претенции и за разясняване на наказуеми дела). Обработката се извършва съгласно чл. 6 абз. 1 буква f на DS GVO.

Бисквитки

За да улесним използването на нашия уебсайт, ние използваме “бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат запаметени от Вашия браузер на твърдия диск на Вашия компютър и са в помощ на използването на нашия уебсайт. Ние използваме бисквитки, за да можем да разберем по-добре, как се използва нашият уебсайт и да можем да осъществим по-добра навигация. Освен това бисквитките ни позволяват да разберем, дали вече сте посещавали нашия уебсайт или сте нов посетител. Бисквитките които използваме не запаметяват Вашите лични данни. Ако не желаете да получавате бисквитки, моля съответно да настроите Вашия Интернет браузер. Правно основание е чл. 6 абз. 1 буква а на DS GVO.

Нашият уебсайт обработва следните бисквитки:

 • Задължително необходими бисквитки, за да се гарантират основни функции на уебсайта.
 • Бисквитки за съгласие: Служат за запаметяване на съгласието за използване на бисквитки.
 • Функционални бисквитки, за да се гарантира услугата
 • Бисквитки за постижения, за да бъде подобрено преживяването на потребителя.

Бисквитките с подробности:

 • _ga: Бисквитки Google Analytics за разпознаване на връщащи се потребители.
 • _gat: Бисквитки Google Analytics за измерване на поведението на потребителите.
 • cookiesAllowed: За разпознаване, дали диалогът за бисквитката вече е бил потвърден.
 • MICE_SESSID: Използва се от Mice Framework, за да идентифицира вписани в системата потребители.
 • pathTracking: Използва се от Mice Framework, за да идентифицира не вписани в системата потребители.
 • miceWebsiteVersion: Информация за версията на използвания фърмуер.

Кодиране SSL или TLS

От съображения за безопасност и за защита на прехвърлянето тази страница използва поверителни съдържания, като например поръчки или запитвания, които ни изпращате като администратор на страницата, страницата използва кодиране SSL или TLS. Ще разпознаете кодираната връзка по това, че редът на адреса се променя от “http://” на “https://” и по символа с катинар в реда на Вашия браузер.

Ако е активирано кодирането SSL или TLS, данните които прехвърляте към нас, не могат да бъдат прочетени от трети лица.

Шрифтове Google Web

За единно изобразяване на шрифтове тази страница използва така наречени Web шрифтове, които се предоставят от Google. При извикване на страница Вашият браузер зарежда необходимите Web шрифтове в кеш паметта на Вашия браузер, за да показва текстовете коректно.

За тази цел използваният от Вас браузер трябва да установи връзка със сървърите на Google. По този начин Google узнава, че нашият уебсайт е бил извикан от Вашия IP-адрес. Използването на шрифтове Google Web се извършва в интерес на единното и съответстващо изобразяване на нашите онлайн оферти. Това представлява основателен интерес по смисъла на чл. 6 абз. 1 буква f на DSGVO.

Ако Вашият браузер не поддържа Web шрифтове, се използва стандартен шрифт от Вашия компютър.

Допълнителна информация за шрифтовете Google Web ще откриете на https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за защита на данните на Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализи на Google Inc, 1600 Amphithe-atre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) на правно основание на интереса с повече основания (анализ на използването на уебсайта). За целта сме сключили с Google договор за обработка на данните от поръчката.

При извикване на нашия уебсайт с помощта на софтуер се установява връзка със сървърите на Google и данните се предават частично на намиращ се в САЩ сървър на Google. Освен това Google Analytics използва бисквитки за запаметяване на информация за потребителя на уебсайта и за анализ на използването на уебсайта от потребителите на уебсайта.

Този уебсайт използва функцията "IP анонимизиране". По този начин Google скъсява Вашия IP-адрес в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни по договора от споразумението за Европейското икономическо пространство и така го анонимизира. Само в случаи на изключение пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се скъсява там.

Съгласно данните на Google Google ще използва събраните данни, за да анализира използването на уебсайта, за да съставя рапорти за използването на уебсайта и да извърши други услуги, свързани с използването на уебсайта.

Google евентуално ще прехвърли тази информация и на трети лица, ако това е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни по заявка на Google.

Подробна информация за боравенето с данните на потребителите при Google Analytics ще откриете в декларацията за защита на данните на Google (линк към: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy или https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Деактивиране на Google Analytics

Вие можете принципно да предотвратите регистрирането на Вашите потребителски данни на нашия уебсайт като настроите във Вашия уеб браузер „Do Not Track“. Нашият уеб браузер зачита сигнала „Do Not Track“, който Вашият уеб браузер изпраща към всички уебсайтове.

Вие можете принципно да предотвратите регистрирането на Вашите потребителски данни от Google Analytics на всички уебсайтове, като свалите наличния на следващия линк плъгин на браузер и го инсталирате:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Вие можете да предотвратите регистрирането на Вашите потребителски данни от Google Analytics само на този уебсайт, като кликнете на следващия линк. Поставя се една бисквитка Opt-Out, която предотвратява регистрирането на Вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: Google Analytics deactivated.

Google Remarketing

Ние използваме технологията Remarketing на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). С помощта на тази технология към потребителите, които вече са посетили нашите Интернет страници и са се интересували от офертата, се насочва целева реклама на страниците на партньорската мрежа на Google. Показването на рекламата се извършва посредством използването на бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се запаметяват на компютъра на потребителя. С помощта на текстовите файлове при посещение на уебсайта може да бъде анализирано поведението на потребителя и след това да се използва за целеви предложения на продукти и реклама основаваща се на интереси.

Ако не желаете да получавате реклама основаваща се на интереси, можете да деактивирате използването на бисквитки от Google за тези цели, като извикате страницата https://adssettings.google.de/anonymous.

получател на лични данни

В рамките на законовите правомощия Вашите лични данни се разкриват на следните фирми в рамките на ЕС:

gesagt.getan. GmbH – Internetagentur in Salzburg
Schloss Glanegg 2, A – 5020 Salzburg
mail: info@gesagt-getan.at
web: www.gesagt-getan.at
тел: +43 6246 20920
факс: +43 6246 2092077

COO Marketing

Makarenkostrasse 7,D-01445 Radebeul
Mail:oberbauer@coo-marketing.com
тел.: 0159-01400039
mailchimp – система за изпращане на бюлетини
Google – мрежа за търсене, Adwords
BAUHAUS – администратор на Интернет страницата logoclic.info

продължителност на запаметяването на данните

Ние запаметяваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо:

 • Данни от формуляра за контакти/офертата: 1 година (обратна информация от клиента),
 • Документация за договора: 10 години
 • IP данни: 3 години (редовна давност)

Ако за определени данни, които се обработват за изпълнение на договори за покупка, е налице данъчно-правен срок за съхранение (данни служещи за доказателство), срокът за съхранение възлиза на 6 или 10 години. През това време обработката на данните е ограничена. Задължението за съхранение започва с края на календарната година, в която е била подадена офертата или е бил изпълнен договорът.

права на засегнати лица

Вашите права като засегнато лице се гарантират комплексно от дружествата BAUHAUS.

Отказ от реклама:

Вие можете по всяко врече да се откажете от използването на Вашите данни за рекламни цели с въздействие в бъдеще време, без за това да възникват други разходи за предаване освен тези по основните тарифи. За целта на Ваше разположение са следните контакти.

Отказ от съгласие:

Вие можете по всяко време да се откажете от Вашето съгласие за обработка на лични данни с въздействие в бъдеще време. Моля вземете под внимание, че при повторна покупка евент. ще бъде необходимо повторно посочване на Вашите данни. Това важи също и при отказ от следващо използване на данните от Вашия акаунт на клиент в онлайн магазина на BAUHAUS.

Право на отказ от обработка съгласно чл. 6 абз. 1 буква e или f на DS GVO

Вие имате право по причини, които произтичат от Вашата специална ситуация, по всяко време да предявите отказ от обработката на Вашите лични данни съгласно чл. 6 абз. 1 буква e или f на DS GVO, който се извършва съгласно следващите предписания:

 • обработката е необходима за приемане на задача, която е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, която е прехвърлена на отговорното лице или
 • обработката е необходима за запазване на основателни интереси на отговорното лице или на трети лица, ако те не надвишаван интересите и основните права и свободи на засегнатото лице, които изискват защитата на личните данни, специално тогава, когато засегнатото лице е дете.

Ако предявите отказ, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем неоспорими законови причини за обработката, които да превишават Вашите интереси, права и свободи или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защитаване на правни претенции. Това важи също за защитено съгласно тези определения формиране на профил.

Други права

Вие притежавате следните права по отношение на запаметените Ваши лични данни към отговорното лице:

 • информация,
 • корекция,
 • изтриване или ограничаване на обработката,
 • отказ от обработка,
 • възможност за прехвърляне на данни,
 • право на обжалване към контролиращите органи.

Контакти: Как мога да упражня полагащите ми се права?

За да се възползвате от Вашите права, моля да се обърнете или към обслужването на клиенти на BAUHAUS:service@bauhaus.info / тел. 0800 3905 000, към отговорника за защита на данните (в.г.) или към отговорното лица (в.г).

Ние ще обработим Вашите запитвания незабавно както и съгласно законовите предписания безплатно и ще Ви съобщим, какви мерки сме предприели.

Създадените във филиала на BAUHAUS AG координатори за защита на данните поемат изпълнението на правата на засегнатото лице съгласно Общия регламент относно защита на данните (в.д. Права на засегнати лица).

актуализиране и промяна

Декларацията за защита на данните трябва от време на време да бъде адаптирана към действителните отношения и към правните постановки. Моля проверете съответно декларацията за защита на данните, преди да се възползвате от нашата оферта, за да бъдете в крак с възможните промени и актуализации.

Версия: …
Редакция: 24.05.18
Декларация за защита на данните (PDF)


нагоре

CMS