:

Инструкции за полагане

Полагане на ламинат

Непременно вземете под внимание преди полагането на ламинат!

Моля първо прочетете цялата инструкция за полагане! Придържайте се точно към тези инструкции, за да запазите правото си на пълна гаранция. Проверете панелите за недостатъци при подходяща светлина. При обработени панели претенциите Ви за рекламации вече няма да бъдат валидни. Вземете под внимание, че този подов ламинат не е подходящ за мокри помещения, напр. бани и сауни.

Подготовка

 • Моля съхранявайте пакетите за 48 часа при същите климатични условия, при които ще бъде извършено полагането.
 • Важна предпоставка за монтажа и продължителното запазване на подовия ламинат е микроклиматът в помещението да е с температура около 20°C и относителна влажност на въздуха от 50-70%.
 • Основата на пода трябва да е абсолютно равна, чиста и товароподемна. Неравностите по пода повече от 3 mm на 1 m трябва да бъдат изравнени от специалист.
 • При полагане върху минерални основи на подове, като напр. бетон, циментова, ахидратна замазка и каменни плочи трябва да се извърши замерване на влажността.
  Преди полагане замазката не бива да надвишава следната остатъчна влажност:
  Циментова замазка; с подово отопление < 1,8% CM; без подово отопление < 2,0% CM ахидратна замазка; с подово отопление < 0,3% CM; без подово отопление < 0,5% CM
 • Подът покрит с килим не е подходяща подложка и поради това трябва да се отстрани преди полагането!
 • Подовият ламинат се полага плаващо и не бива да се залепя, заковава или фиксира по друг начин (напр. със стопери за врати) към основата на пода!
 • Препоръчва се, преди полагане да се сортират според преминаването на текстурата и евент. според цветните нюанси.
 • Отворените пакети трябва да се обработят незабавно!

За монтажа са Ви необходими

Подложка против ударен шум, полиетиленово фолио, разпорни клинове, трупче за удряне, монтажни инструменти, разтяжна арматура, трион, чук (мин. 300 g), молив, дърводелски метър При нужда: Clickguard™, бяло лепило D3, маса за уплътняване на фуги

Полагане на ламинат със система 1clic 2go pure

 1. Поставете първия панел с перото към стената!
 2. Щракнете втория панел от горната страна към първия панел.
 3. Щракнете и останалите панели до края на реда.
 4. Поставете втория ред панели с изместване и ги щракнете на надлъжната страна.
 5. Добавете и други панели като [2] и ги щракнете.

1clic 2go pure Download

Полагане на ламинат със система Click

В зависимост от областта на приложение се предлагат три възможности за полагане:

 • A Бързо полагане без лепило.
 • B Полагане с Clickguard™. Clickguard™ защитава пода трайно против влияния на влага. Подът може да бъде свален и отново положен.
 • C Полагането с лепило също дава трайна защита против влага, но работата е по-сложна и вече не е възможен демонтаж и евентуално повторно полагане на пода.
 1. Преди полагане върху минерални основи на подове непременно трябва да се положи подходящо спиращо парите фолио (полиетиленово фолио) за защита против влага под формата на корито. Препокрийте лентите с 20 cm и ги фиксирайте със залепваща лента. При дървена основа на пода не бива да се полага полиетиленово фолио.
 2. Моля използвайте за звукоизолация против ударен шум полиетиленово фолио от пенопласт или друга подходяща подложка. Положете лентите в същата посока като панелите.
 3. При не преминаващи в права линия стени моля нанесете линията на преминаване на стената на първия ред панели и отрежете съответно панелите. Преди полагането измерете и дълбочината на помещението. Ако последният ред панели се окаже с ширина по-малка от 5 cm, трябва да разпределите остатъчния материал, който имате на разположение, равномерно на първия и последния ред панели, така че двата реда да бъдат изрязани с една и съща ширина на панела. Непременно спазвайте разстояние от 12-15 mm към стената за тръби за отоплението, колони, стопери за врати и т.н., което фиксирайте с разпорни клинове. При площи на полагане с дължина или ширина повече от 8 m, са необходими разширителни фуги (мин. ширина 2 cm). Спазвайте това и при полагане в повече от едно помещение. Тук площите трябва да бъдат прекъснати в зоната на касата на вратата. Деформационните фуги могат да бъдат покрити професионално със съответните профили. Препоръка: Полагайте панелите надлъжно на основния източник на светлина.
 4. Започнете полагането в левия ъгъл на помещението. Поставете първия панел със страната на перото към стената и подсигурете разстоянието до ръба с прибор за проверка на дистанцията. Положете следващите панели в съответствие с предварително зададената последователност. (вижте фиг.)
 5. Вторият ред се започва с половин панел или с остатъка на 1. ред. Поставете дългата страна с перо на панела напречно под ъгъл от 30° в долната страна с нут на вече поставените панели и завъртете надолу с лек натиск. Оставени наравно, напречните фуги между панелите се затварят с чук и трупче за удряне. Това е много лесно поради производството им с преходно напасване. Панелите се щракват много лесно един в друг.
 6. Съвет! По принцип използвайте монтажните инструменти (участък от панела с профилиране на надлъжното перо) на надлъжната страна на височината на двете челни фуги. По този начин се избягват увреждания при полагане на панелите. В случай на залепване/запечатване нанесете достатъчно бяло лепило от тип D3 или Clickguard ™ на горната част на перото. Почистете излязлото лепило след ок. 10 минути в изсъхнало състояние с пластмасова шпатула. Остатъците трябва да бъдат изцяло отстранени с препарат за отстраняване на лепило, не драскаща подложка или чиста топла вода. При използване на Clickguard ™ работете в съответствие с инструкцията за употреба.
 7. Завъртете последния панел в реда на 180° за разрязване, поставете го с декорираната страна нагоре до вече наличния ред (страна на нут към страна на нут) и страната на стената. Вземете под внимание разстоянието до стената на челната страна. Маркирайте дължината на панела и отрежете. За избягване на отчупвания на ръбовете при използване на електрически прободни или ръчни кръгови триони декорираната страна трябва да сочи надолу. Иначе режете от горната страна на панела.
 8. Напаснете последния панел на реда с разтяжната арматура. От третия ред нататък последователно полагане, както е изобразено на фигурата. Започвайте всеки нов ред с останалото парче от предния ред (мин. дължина 20 cm). Изместването на напречната фуга от единия до другия ред панели трябва да е минимум 40 cm.
 9. Напаснете внимателно последния ред панели. Челните фуги на последния ред при малка ширина на панела се свързват една в друга с тясната страна на трупчето за удряне. След полагането отстранете разпорните клинове.
 10. За тръби за отопление трябва да бъдат оставени резбови отвори по-големи с 3 cm от диаметъра на тръбите. Изрежете V-образно „напасващо парче“, намажете го с лепило, напаснете го и го фиксирайте с клин до втвърдяване на лепилото. Накрая облицовайте оставените отвори с розетки за отоплителни тела. Моля скъсете рамките на дървените врати дотолкова, че под тях да може да влезе един панел със звукоизолация против ударен шум, за да може подовият ламинат и тук да се разширява безпрепятствено при климатични колебания.
 11. За перфектното завършване закрепете кламери за цокълни лайсни на разстояние 40-50 cm до стената и поставете подходящо изрязаните цокълни лайсни.

нагоре

CMS