:

Монтаж на профилите

Подготовка

 1. Измерване
  Определете необходимата дължина. Вземете под внимание скосовете.
 2. Планиране
  Очертайте хоризонталната проекция и определете евент. необходимия брой дюбели и болтове.
 3. Разкрояване
  При разкрояването вземете под внимание скосовете. Зачистете срязаните ръбове.

Монтаж с помощта на дюбели

 1. Разпробийте отворите.
 2. Позиционирайте дюбелите в границите на шината с леко изместване.
 3. Набийте планката.

Монтаж с помощта на болтове

 1. Разпробийте отворите.
 2. Завинтете планката.

Монтаж с помощта на залепваща лента

 1. Свалете защитната хартия.
 2. Притиснете профила.

нагоре

CMS