:

Монтаж на профилите

Подготовка

 1. Измерване
  Определете необходимата дължина. Вземете под внимание скосовете.
 2. Планиране
  Очертайте хоризонталната проекция и определете евент. необходимия брой дюбели и болтове.
 3. Разкрояване
  При разкрояването вземете под внимание скосовете. Зачистете срязаните ръбове.

Монтаж с помощта на дюбели

 1. Разпробийте отворите.
 2. Позиционирайте дюбелите в границите на шината с леко изместване.
 3. Набийте планката.

Монтаж с помощта на болтове

 1. Разпробийте отворите.
 2. Завинтете планката.

Монтаж с помощта на залепваща лента

 1. Свалете защитната хартия.
 2. Притиснете профила.

нагоре

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept