:

Импресум

Администратор на тези Интернет страници е
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68219 Mannheim

Ид. № Данък върху оборота: DE 156673152
Районен съд Манхайм: HRA 3983

телефон: +49 621 3905 490
телефакс: +49 621 3732 90
E-Mail: info@logoclic.info

 

Лично отговорен учредител

Werkhaus GmbH
Рейн-Майн-Некар
Седалище: Mannheim
Районен съд Манхайм: HRB 6426 Търговски директор: Bernd Baus, Alexander J. Drueppel, Lutz Fiedler

Обхват на отговорност

Въпреки прецизния контрол на съдържанието не поемаме никаква отговорност за съдържанието на външни препратки. За съдържанието на страници, свързани с нашата, са отговорни единствено техните съставители.

Декларация за защита на данните

BAUHAUS желае, използването на нашите Интернет страници да бъде сигурно и удовлетворително. BAUHAUS винаги се старае да действа в съзвучие с валидното право за защита на данните. Следващата политика за конфиденциалност Ви информира, кога и къде са ни необходими лични данни и как Вие можете да контролирате този процес.

Тази политика се отнася за Интернет страниците под URL www.bauhaus.info. Тъй като ние непрекъснато разширяваме нашите оферти, в отделни случаи могат да се получат новости. Поради това Ви препоръчваме редовно да четете тази директива.

Политика за конфиденциалност

В обичайните случаи Вие можете да извикате Нашата Интернет страница без да посочвате лични данни. Ако в отделни случаи са необходими Вашите имена, адрес или други лични данни, предварително Ви се обръща внимание на това. Ако например решите да предоставите на нас или на нашите търговски партньори лични данни по Интернет за кореспонденция или за изпълнение на поръчка. Ние ще съберем, запаметим и третираме Вашите лични данни много старателно, спазвайки съответните закони

Данни за използването

При извикване на нашата Интернет страница ние получаваме данни за използването. Ние анализираме тези данни, за да разберем какви са насоките, да съставим статистики, и все пак при всички мерки взимаме под внимание високите стандарти за безопасност на Закона за защита на данните при оказване на дистанционни услуги (TDDSG) и на Разпоредбата за конфиденциалност на телекомуникационните фирми (TDSV). Така се изключва възможността, данните за използването или профилите на използване да бъдат свързани с личните данни и да се получи "прозрачен потребител".

Освобождаване от отговорност (дисклаймер)

Не поемаме отговорност за правилността на всички съдържания. Статиите произхождат от източници, които считаме за поверителни. Поради това не може да бъде поета отговорност или гаранция за актуалността, правилността и пълнотата на предоставената информация.

За комерсиалното използване и/или разпространение на съдържанията от тези Интернет страници е нужно писмено разрешение.

Данните на нашите Интернет страници бяха съставени старателно и в съответствие с нивото на развитие на науката и техниката. Нивото на науката и на опита се развиват непрекъснато. Затова моля обърнете внимание на това, преди извършване на работите винаги да извикате най-новата версия на Интернет страницата. Моля да проявите разбиране за това, че данните на тези страници трябва да ограничат нашата отговорност за предумишленост, груба небрежност и нарушение на важни задължения. Описаните приложения на продукта не могат да вземат под внимание специалните обстоятелства на всеки отделен случай. Затова проверете, дали използваните продукти са подходящи за конкретната цел на използване и във всеки случай вземете под внимание инструкцията за употреба и данните на производителя.

Картина кредити

© fotolia.com

©Adrian - Fotolia.com, ©Douglas Feer - Fotolia.com, ©STOLBTSOV ALEXANDRE - Fotolia.com, ©Paco Ayala - Fotolia.com, ©KNSTUDIOS - Fotolia.com, ©Ian Walker - Folotlia.com, ©Rafa Irusta - Fotolia.com, ©Martina Chmielewski - Fotolia.com, ©Maria Goncalves - Fotolia.com, ©fred goldstein - Fotolia.com, ©SERDAR YAGCI - Fotolia.com, ©Ferianda Cakrajaya - Fotolia.com, ©Freefly - Fotolia.com, ©Radim Strojek - Fotolia.com ©Frank Boston - Fotolia.com

Google Analytics

Тази уеб страница използва Google Analytics, служба за уеб анализ на Google Inc., за да позволи използването на уеб страницата. Получената при използване на Google Analytics информация за Вашето използване на тази уеб страница (включително Вашия IP адрес) се прехвърлят към сървър на Google Inc. в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на уеб страницата, за да състави отчети за активностите на уеб страницата за администраторите на уеб страницата и за за да предостави други услуги, свързани с използването на Интернет. Google в никакъв случай няма да свърже Вашия IP адрес с други данни на Google. Посредством използването на тази уеб страница Вие декларирате съгласието си за обработка на събраните от Вас данни от Google по описания по-горе начин и за посочената преди това цел. Деактивиращият Add-on за браузера на Google Analytics позволява на посетителя на уеб сайта повече контрол за това, какви данни за извикания уеб сайт се регистрират от Google Analytics. Add-on съобщава на JavaScript (ga.js) на Google Analytics, че не трябва да се предоставя информация за посещението на уеб сайта към Google Analytics. Деактивиращият Add-on за браузера на Google Analytics не предотвратява предоставянето на информация към уеб сайта или към други услуги за уеб анализ.


Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

webmanagement gesagt.getan. GmbH - www.gesagt-getan.at


нагоре

CMS