:

Естествена акустична настилка от дървесни влакна за високи изисквания спрямо топлоизолацията. Изравнява неравности до 3 mm. Дърво от ренатуриран добив (смес по FSC).

Eco Wood

Размери

Дължина:
0,79 m
Ширина:
0,59 m
Дебелина:
5 mm
Пакет:
15 Плочи
Площ:
6,99 m²
Материална основа:
Дървесни влакна
Плътност:
250 kg/m³

Качества

  • Влажност 0
  • Шум при ходене
  • Ударен шум 19db

нагоре


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept